Poštovani,


Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je siječanjskoj sjednici donio odluku kojom je 2021. proglašena Godinom inovacija na Sveučilištu u Zagrebu.

U skladu s odlukom, na Sveučilištu u Zagrebu tijekom ove godine organizirat će se niz aktivnosti s ciljem upoznavanja šire javnosti s djelovanjem vrhunskih istraživača te ulogom i važnošću inovacija, znanosti i tehnologije za društvo u cjelini.

Među ostalim, tijekom 2021. planira se osnivanje Znanstveno-tehnologijskoga parka Sveučilišta u Zagrebu u kampusu Borongaju, izrada Kataloga inovacija i patenata Sveučilišta u Zagrebu, te svečana dodjela posebnih priznanja i nagrada za sveučilišnu inovaciju godine, inovatora godine i najuspješniji transfer tehnologije. Također, važan dio aktivnosti odnosit će se na popularizaciju i promicanje inovacija i transfera tehnologije u javnosti i medijima.

Sve će spomenute aktivnosti koordinirati Sveučilišno povjerenstvo za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.